SOUHRNNÉ KLIMATOLOGICKÉ TABULKY - ROČNÍ PŘEHLEDY

Souhrnné statistické tabulky obsahují data naměřená touto meteorologickou stanicí v jednotlivých letech od května 2009. Tabulky jsou postupně doplňovány vždy po ukončení příslušného období. Průměrné teploty jsou počítány z minutových vzorků, odchylka za měřené období je vztažena k průměrné hodnotě udávané pro toto období v klimatologických tabulkách za roky 1961 až 2000.

Poslední aktualizace stránky:  16.12.2020

Výběr časového období: