Klimatické podmínky v Nové Pace a okolí

Území města patří do tzv. podkrkonošské pahorkatiny, jejíž součástí je i novopacká vrchovina. Její nadmořská výška je v rozmezí od 416 do 524 metrů a je charakteristická poměrně značnou členitostí. Podle klimatické klasifikace náleží celé území do oblasti mírně teplé, označované jako MT2 (Quitt, 1971). Klimatické charakteristiky jsou přehledně uvedeny v následující tabulce. Uváděné hodnoty jsou odvozeny od měření prováděných v letech 1961 až 2000.Parametr klimatu Hodnota
počet letních dnů 20 – 30
počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 140 – 160
počet mrazových dnů 110 – 130
počet ledových dnů 40 – 50
průměrná roční teplota 7 až 7,5 °C
průměrná teplota v lednu -3 až -4 °C
průměrná teplota v červenci 16 až 17 °C
průměrná roční relativní vlhkost vzduchu 75 – 80 %
počet dnů se srážkami min. 1 mm 120 – 130
srážkový úhrn za vegetační období 450 – 500 mm
srážkový úhrn v zimním období 250 – 300 mm
srážkový úhrn za celý rok 700 – 800 mm
počet dnů se sněhovými srážkami 70 - 80
počet dnů se sněhovou pokrývkou 75 - 95
počet dnů zamračených 150 – 160
počet dnů jasných 40 – 50
průměrná roční doba trvání slunečního svitu 1390 hod.

Naměřená data za období od dubna 2009 najdete na následujících stránkách.

    NÁSLEDUJÍCÍ STRÁNKA