O těchto stránkách

S postupujícím vývojem programu Cumulus MX a dalším rozšiřováním jeho funkcí jsem se rozhodl vytvořit tyto nové stránky s českou lokalizací výstupů z programu Cumulus MX a celkově stránky zjednodušit při zachování a případném dalším rozšíření poskytovaných informací. Celé modifikované webové stránky s naměřenými daty včetně jejich grafické úpravy jsou plně v kódování UTF-8 a jsou CSS i HTML validní. Výsledkem je prezentovaná verze stránek, její případné posouzení ponechám na návštěvnících webu.
Podpora programu Cumulus ve verzi 1 skončila vydáním verze 1.9.4 sest. 1099 již v roce 2014, resp. opravou sest. 10992 v lednu 2020, proto jsem se rozhodl přejít na novou verzi, která je již dostatečně stabilní a je dále rozvíjena novým kolektivem autorů. Původní stránky jsem ponechal ještě do 1.3.2021 v provozu. Od tohoto data byl zastaven přenos dat na původní stránky a bylo na úvodní stránku vloženo automatické přesměrování na nové stránky. Protože nepředpokládám další rozvoj původních stránek, omezím i podporu a konzultace pro verzi Cumulus 1. Prosím nehledejte tedy na tomto webu informace, které se týkají staré verze programu Cumulus. Nová verze stránek s programem Cumulus MX již původní stránky plně nahradí.

Kdokoli je oprávněn z webových stránek OK5AW kopírovat jakékoliv informace a případně je i umístit na svých webových stránkách, ovšem s podmínkou předchozího souhlasu majitele těchto stránek a s tím, že uvede jako zdroj těchto informací "webové stránky OK5AW" s příslušným hypertextovým odkazem. Pokud se na uvedené stránky vztahuje licence Creative Commons, je nutno uvést i odkaz na tuto licenci. Uvedený požadavek není třeba splnit pouze tehdy, pokud na svých stránkách nemáte přímo umístěn obsah, stažený z mého webu, ale na svůj web jen umístíte hypertextový odkaz vedoucí k obsahu na stránkách OK5AW. Povinnosti uvádět stránky OK5AW jako zdroj vystavené informace vás zbavuje i to, jestliže sami držíte autorská práva k uvedenému obsahu, nebo pokud držitel obsahu vám takový obsah přímo poslal ke zveřejnění jiným způsobem. Stejným způsobem také přistupuji ke zveřejňování informací z jiných zdrojů. Pro uživatele mobilních zařízení a další zájemce o online data bez jakéhokoliv omezení je URL adresa k těmto datům na mém webu uvedena na stránce Online data pro vás.

Provozovatel webu se zříká odpovědnosti za případné škody způsobené špatnou interpretací zobrazených dat a vyhrazuje si právo z provozních nebo odborných důvodů omezit přístup k poskytovaným informacím i bez předchozího upozornění.

Cumulus MX a předkládané šablony webových stránek obvykle většině uživatelů nečiní problémy. Pokud se však někomu nedaří a Cumulus MX nebo šablony přestanou fungovat, aniž je zřejmé, že problém je v samotném programu či použitých šablonách, obávám se, že nemohu udělat nic. Do vašeho počítače nevidím a většinou ani do zdrojového kódu stránky na vašem webu. Nic neprodávám, Cumulus ani šablony nejsou komerčními produkty, a tím jsou vymezeny hranice toho, co mohu dělat, pokud provoz meteorologické stanice a webových stránek má zůstat mým koníčkem.

Poslední aktualizace stránky: 01.05.2021 14:24 hod.