Základní údaje o meteorologické stanici Garni 940

Úvodem

V poslední době jsem byl mnohokrát kontaktován s dotazy ohledně náhrady dosud hojně rozšířených stanic řady Fine Offset novými stanicemi, které by bylo rovněž možné propojit s programem Cumulus (nyní již jen Cumulus MX) a případně navázat na dosud naměřená data. Na trhu jsem objevil stanici Garni 940, která poskytuje stejná naměřená data a navíc umožňuje i měření intenzity slunečního záření, doby slunečního svitu a UV indexu. Těmito parametry se výrazně přiblížila stanicím Davis Vantage Pro2+, které jsou asi čtyřikrát až pětkrát dražší.
Jedinou podstatnou nevýhodou je jejich připojení k počítači s programem Cumulus MX, které je realizováno přes wifi, a proto je nutnné si pořídit ještě tzv. wifi bránu. To je ovšem v poměru k ceně stanice malá položka.

Popis stanice

Wi-Fi meteorologická stanice s integrovaným bezdrátovým čidlem model GARNI 940 je vybavena mnoha funkcemi, zajišťujícími informace o předpovědi počasí. Je vybavena vnějším integrovaným bezdrátovým čidlem, které přenáší data do vnitřní jednotky na frekvenci 868 MHz a měří teplotu a relativní vlhkost, rychlost a směr větru, úhrn srážek, UV záření a intenzitu osvětlení.

Vnější integrované čidlo

Vnitřní jednotka má snadno čitelný barevný inverzní displej, který zobrazuje předpověď počasí, vnitřní a venkovní teplotu a relativní vlhkost, hodnotu barometrického tlaku, srážek, rychlost a směr větru, UV index, hodnotu intenzity osvětlení, čas a datum, hodnotu rosného bodu, Wind Chill a teplotního indexu. Má paměť na minimální a maximální naměřené hodnoty a paměť na hodnoty barometrického tlaku naměřené za uplynulých 12, 24, 48 a 72 hodin. Je také možné nastavení různých alarmů. Čas a datum jsou automaticky synchronizovány z internetu.
Umožňuje nahrávání naměřených hodnot na tyto internetové servery přes wifi - Weather Underground, Weather Cloud a Weather Observations. Pokročilým uživatelům nabízí možnost nahrávat naměřená data i na jejich vlastní server a případné zpracování např. programem Cumulus MX.

Pohled na vnitřní jednotku

Protože stanice může být propojena pouze přes wifi, je nutné pro připojení k vlastnímu počítači použít wifi bránu Ecowitt GW1000, jejíž popis je uveden na konci informace o této stanici. Výhodou je, že vnitřní jednotka není propojena žádným kabelem s počítačem a tak odpadá nutnost aby byla v jeho bezprostřední blízkosti. Postačí pouze, když počítač i vnitřní jednotka jsou umístěny v dosahu domácí místní wifi sítě.
Cenové srovnání se stanicí Davis Vantage Pro2+ vychází velmi příznivě. Zatímco ceny stanice Davis se pohybují nejméně kolem 25 tisíc Kč, jelikož ke stanici je nutné dokoupit i datalogger pro připojení k počítači, ceny stanice Garni 940 včetně potřebné wifi brány Ecowitt GW1000 jsou do 6 tisíc Kč. Wifi brána Ecowitt navíc umožňuje přidat do systému ještě některá další čidla (např. pro měření půdní vlhkosti, teploty v rúzných výškách, senzoru kvality ovzduší a další). Zde je nutné podotknout, že ačkoliv firma GARNI technology a.s. je ryze česká společnost, výrobcem stanice je opět Čína.

Pokračování na následující stránce.

   NÁSLEDUJÍCÍ STRÁNKA