O PŘEDPOVĚDI POČASÍ

Počasí je okamžitý stav v ovzduší na určitém místě. Je dáno stavem všech atmosférických jevů pozorovaných na určitém místě a v určitém krátkém časovém úseku nebo okamžiku. Tento stav se popisuje souborem hodnot meteorologických prvků, které byly naměřeny meteorologickými přístroji nebo zjištěny pozorovatelem (např. teplota vzduchu, stav oblačnosti, rychlost a směr větru, déšť, sněžení apod.)
Předpověď počasí je založená na využití poznatků o fyzikálních zákonitostech přízemní vrstvy atmoséry. Počasí je definováno mnoha faktory (hlavně atmosférickým tlakem, vlhkostí, teplotou a větry). K předpovědi počasí je třeba tyto faktory sledovat a k tomu slouží mnoho technických zařízení a přístrojů. Nicméně povaha atmosféry a neúplné chápání přírodních procesů znamenají, že předpovědi nejsou zcela přesné a neomylné. (zdroj: Wikipedia)
Proto výchozími podklady pro stanovení dalšího vývoje počasí jsou hodnoty naměřené meteorologickými stanicemi a jejich dosavadní vývoj. Dalšími podklady jsou i poloha místa, pro které má být předpověď stanovena, také geografické údaje (terénní profil, nadmořská výška a další) a také roční období.
Pro stanovení předpovědi počasí pro rozsáhlejší území a na delší časové období se používají různé výpočetní programy a modely, např. Aladin, Medard či norský model. Jednotlivé modely se navzájem liší a pro amatérského meteorologa jsou zcela nedostupné. Proto pro stanovení předpovědi či odhadu dalšího vývoje počasí jsou používány různé algoritmy či formule, které jsou převedeny do počítačové podoby. Mohou však postihnout pouze malé území v okolí meteorologické stanice, zpravidla do okruhu maximálně 30 km.
Předpovědi lze rozdělit na krátkodobé (obvykle do 48 hodin), střednědobé (3 až 10 dní), dlouhodobé (zpravidla do 4 týdnů) a sezónní výhledy, jejichž úspěšnost je obvykle velmi malá. Za předpokladu dostatečných podkladů lze stanovit krátkodobou předpověď s úspěšností kolem 90%, střednědobou s úspěšností od 75% na pět dní až po cca 50% na deset dní. Stanovit seriózní výhled na delší časové období je s amatérskými prostředky prakticky nemožné.
Vzhledem k tomu, že data z některých externích serverů občas nebývají k dispozici, případně se často mění podmínky jejich poskytování, tyto údaje na novém webu již nenajdete. Jde především o různá data meteogramů či dat ze systému METAR a pod.

Poslední aktualizace stránky: 13.12.2020 19:56 hod.