DATA Z PROGRAMU CUMULUS

Graf v současné době zobrazuje vývoj počasí za posledních 96 hodin. Chcete-li zobrazit hodnoty v kterémkoli daném okamžiku, umístěte ukazatel myši nad křivku grafu. Jednotlivé položky grafu můžete přidat nebo odebrat kliknutím na položku v legendě grafu. Pro detailní zobrazení časového období slouží posuvníky na pravítku pod grafem. Porovnání vlivu jednotlivých měřených veličin na aktuální počasí najdete zde, grafy dříve naměřených hodnot najdete tady.

Grafy aktuálních dat