PŘEHLED NAMĚŘENÝCH ZÁKLADNÍCH DAT

Tabulka obsahuje přehled dat touto naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření dne 06.10.2010, tj. nepřetržitě po dobu 3805 dní a zpracovaných programem Cumulus. Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze programu nepodporovaly ukládání potřebných dat. Data za aktuální den jsou doplněna vždy následující den ráno. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě teplot pod bodem mrazu srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.

LedenÚnorBřezenDubenKvětenČervenČervenecSrpenZáříŘíjenListopadProsinec
11,62,16,2
22,61,57,3
32,85,82,8
43,15,65,2
52,93,72,6
6-0,20,33,9
7-0,7-4,3
8-0,7-5,6
9-0,7-4,3
100,5-6,2
11-1,8-6,1
12-0,4-5,0
13-0,4-2,6
14-0,4-4,4
15-1,3-1,8
16-4,0-0,1
17-3,64,2
18-3,88,1
191,06,9
203,39,8
214,32,2
228,63,8
235,59,4
240,215,3
25-0,115,0
26-1,311,0
270,55,6
280,38,6
29-0,4
302,1
31-2,3