DATA Z PROGRAMU CUMULUS

Grafy umožňují porovnání vlivu různých veličin na aktuální počasí v období posledních 96 hodin. Ve spodním výběrovém menu zvolte zobrazení požadovaných veličin, jichž lze vybrat až šest navzájem odlišených barvou. Chcete-li zobrazit hodnoty v kterémkoli daném okamžiku, umístěte ukazatel myši nad křivku grafu. Jednotlivé položky grafu můžete přidat nebo odebrat kliknutím na položku v legendě grafu. Pro detailní zobrazení časového období slouží posuvníky na pravítku pod grafem. Grafy aktuálních hodnot seřazené podle měřených veličin najdete zde.

Výběrové grafy