Program Cumulus MX

Trochu historie

Cumulus ve verzi 1 vznikl začátkem tisíciletí jako bezplatná aplikace pro zobrazování dat z meteostanic a jejich prezentaci na webových stránkách. Za dobu do roku 2018 prošel rozsáhlým vývojem a dočkal se celé řady aktualizací a doplnění dalších funkcí. Za tento program vděčíme jeho autorovi, jímž je Steve Loft i velké komunitě uživatelů, kteří se na jeho zdokonalování podíleli. Tím program značně narostl a přestával být přehledný. Proto začátkem roku 2015 autor spustil nový projekt, který nazval Cumulus MX. Začal vznikat nový program nejen pro operační systém Windows, ale i pro další OS tak, jak po tom volali jeho uživatelé. Veškeré projekty byly zastaveny koncem října 2018, kdy autor odešel do důchodu. Poslední dokončené verze byly Cumulus 1.9.4 sest. 1099 a Cumulus MX sest. 3043. V prosinci 2018 na projekt Cumulus MX navázal Marc Crosley z Wilmslow (UK), který se na dalším vývoji s týmem spolupracovníků podílí dodnes. Program je i nadále volně šiřitelný a nejsou vyžadovány žádné poplatky. Cumulus MX je však určen výhradně pro nekomerční a nevládní použití, neboť obsahuje produkty vyrobené společností Highsoft, které nejsou zdarma pro komerční a vládní použití.

Porovnání Cumulus 1 a Cumulus MX

Cílem Cumulus MX je být co nejvíce kompatibilní s Cumulus 1 se třemi výjimkami:

  • základem, který čte data z meteorologické stanice, vypočítává deriváty, vytváří webový server pro uživatelské rozhraní a odesílá aktualizace na různé externí webové stránky a administrační rozhraní (dále zkráceno na admin), které zobrazuje základní informace, umožňuje měnit nastavení, obsahuje editory pro minima a minima a soubory protokolu.
  • Cumulus MX běží na operačních systémech Linux a OS X a Windows
  • Cumulus MX se učí z některých chyb učiněných v rané části návrhu Cumulus 1, které omezovaly další vývoj.

Protože vývojové prostředí pro Cumulus 1 již není k dispozici, nemůže být přidána žádná další funkce. Cumulus MX proto používá standardní jazyk C#, objektově orientovaný programovací jazyk vytvořený společností Microsoft pro použití s ​​rozhraním .NET Framework. Spolupracuje také s Mono na open source implementaci Microsoft .NET Framework na základě standardů ECMA pro C# a Common Language Runtime.
Nejnápadnější změny jsou na stránkách grafů, které jsou intraktivní, tj. umožňují odečítat hodnoty ve zvoleném čase a jsou vytvářeny pomocí Highchats. Drobné změny doznala i stránka měřidel. Standardní součástí Cumulus MX zůstávají klasické šablony webových stránek, které mám již přeložené do češtiny.
Celý materiál k programu Cumulus MX je koncipován jako otevřený s tím, že jak bude program postupně dále vyvíjen a doplňován, budou aktualizovány i všechny zveřejněné informace. Vaše dotazy, připomínky a návrhy k uvedeným materiálům mi můžete sdělit přímo přes kontaktní formulář nebo přes e-mail pocasi(at)ok5aw.cz . V současné době na tomto webu běží pro porovnání různých řešení stránky s použitím Cumulus 1 a stránky s využívající verzi Cumulus MX. Podobně běží Cumulus MX i se šablonami Weather Blues Template.

NÁSLEDUJÍCÍ STRÁNKA