Program Cumulus verze 1

Vývoj původního programu Cumulus byl ukončen verzí 1.9.4 sest. 1099 v roce 2014 s následnou vynucenou aktualizací v roce 2020, která prodloužila jeho funkčnost do roku 2030. Cumulus 1 přestal být dále vyvíjen a byl nahrazen programem Cumulus MX, který je nyní již jeho plnou náhradou obsahující další funkce navíc. V současné době adaptuji i původní přeložené šablony Weather Blues na tuto verzi.
Proto vznikly tyto nové webové stránky zobrazující data z meteostanice pomocí Cumulus MX a na nich je i nová verze programu popsána. Pro informace týkající se původní verze odkazuji na dřívější webové stránky, u kterých ponechám ještě v provozu část, týkající se informací o programu. Stránky však již nebudu dále rozvíjet. V této souvislosti prosím omezte dotazy, které lze zjistit z původních stránek přímo.

Poslední aktualizace stránky: 21.07.2021 05:20 hod.