DATA Z PROGRAMU CUMULUS

Stránka porovnává aktuální naměřené údaje s daty naměřenými v poslední hodině. Data jsou aktualizována průběžně, pouze v případě výpadku stránka zachycuje stav v okamžiku její poslední aktualizace. K doplnění chybějících dat dojde vždy po obnovení přenosu.

Zvolte časový posun pro porovnání naměřených dat:

Porovnání stavu počasí nyní (dne 07.03.2021 v 00:00 hod.) a (v ):

Stav počasí nyní
Teplota vzduchu -4,7 °C
Tlak vzduchu 1030,11 hPa
Vlhkost vzduchu 80 %
Rosný bod -7,6 °C
Index horka -4,7 °C
Chlad větru -4,7 °C
Náraz větru 0,0 m/s
Rychlost větru (okamžitá) 0,0 m/s
Azimut větru (okamžitý) 156°
Rychlost větru (průměrná) 0,0 m/s
Azimut větru (průměrný)
 

Poznámka:
Srážky od půlnoci celkem znamená celkový úhrn srážek od půlnoci dnešního dne do okamžiku odpovídajícímu času zobrazení. Pokud je časovým posunem překročena půlnoc, jedná se o celkový úhrn srážek z minulého dne. Protože srážkoměr není vyhříván, při teplotách pod bodem mrazu mohou být údaje o srážkách zkreslené, a proto při záporných teplotách nejsou zobrazovány.
Stránka je v prohlížeči automaticky obnovována každých pět minut.