DATA Z PROGRAMU CUMULUS

Graf zobrazuje přehled dat naměřených touto meteorologickou stanicí od počátku měření dne 06.10.2010, tj. nepřetržitě po dobu 3951 dní a zpracovaných programem Cumulus. Hodnoty za aktuální den jsou do grafu doplňovány po ukončení meteorologického dne, tedy po půlnoci. Chcete-li zobrazit hodnoty v kterémkoli daném okamžiku, umístěte ukazatel myši nad křivku grafu. Jednotlivé položky grafu můžete přidat nebo odebrat kliknutím na položku v legendě grafu. Pro detailní zobrazení časového období slouží posuvníky na pravítku pod grafem. Grafy aktuálních hodnot najdete zde.

Grafy historických dat