DATA Z PROGRAMU CUMULUS

Stránka vychází z generovaných NOAA zpráv a obsahuje přehled mrazových dat naměřených meteorologickou stanicí za období od poloviny dubna 2009 do dnešního dne, tj. celkem za 3951 dní nepřetržitého měření, zpracovaných programem Cumulus. Data za aktuální den jsou do statistik doplňována vždy po jeho ukončení, tedy po půlnoci.

Poznámky:

Dny s minimem menším než 0°C se označují jako tzv. mrazové dny
Dny s maximem menším než 0°C se označují jako tzv. ledové dny