PŘEHLED NAMĚŘENÝCH ZÁKLADNÍCH DAT

Tabulka obsahuje přehled dat naměřených touto meteorologickou stanicí od počátku měření dne 06.10.2010, tj. nepřetržitě po dobu 3951 dní a zpracovaných programem Cumulus. Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze programu nepodporovaly ukládání potřebných dat. Data za aktuální den jsou doplněna vždy následující den ráno. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě teplot pod bodem mrazu srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
Pro zobrazení požadovaných hodnot klikněte na příslušné tlačítko v rozbalovacím menu nad tabulkou, políčko v levém rohu tabulky slouží pro výběr zobrazovaného období (den/sezóna), za které mají být data zobrazována, uprostřed je menu pro výběr zobrazované veličiny a vpravo si lze zvolit příslušnou jednotku měření.

Verze skriptu: 2.0
Autor skriptu: David A. Jamieson (daj(at)findmyinbox.co.uk), překlad Miloš Jiřík.