DATA Z PROGRAMU CUMULUS

Stránka vychází z generovaných NOAA zpráv a obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí ve vztahu k jednotlivým dnům roku. Obsahuje data za období od roku 2009 do dnešního dne a zobrazuje nejvyšší a nejnižší teplotu vzduchu, srážky a rychlost větru. Data za aktuální den jsou do statistik doplňována vždy po jeho ukončení, tedy po půlnoci. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou při teplotách pod bodem mrazu denní srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.