VENKOVNÍ IP KAMERY

Popis

Venkovní a případně i některé vnitřní kamery bývají připojeny obvykle přes LAN či WAN a mívají proto externí napájení 12 V ze samostatného zdroje nebo jsou napájeny přes kabel LAN (konektor RJ45) ze switche, jehož napájení je typicky 48 V. Tento způsob připojení umožňuje přenos signálu z kamery i na dlouhé vzdálenosti, obvykle desítky metrů. Kamery bývají často vybaveny tzv. datovou stěnou, která nejde vypnout. I to je jeden z problémů, jež je řešen v této kapitole. Následující popis je řešen na příkladu kamery HIKVISION a routeru ZYXEL VMG3312-T20A. Podotýkám, že pro jiné typy kamer a routerů je nastavení obdobné, jen je nutné se řídit popisy a návody platnými pro použitá zařízení.
Pro přenos snímků ze síťové kamery je nutné provést postupně dva nastavovací kroky:

  1. Nastavení vlastní kamery
  2. Nastavení obslužného programu pro přenos a zobrazení snímků na webu

Nastavení vlastní kamery

Při nastavování kamery je nutné postupovat v souladu s návodem ke kameře, který dodal výrobce. Kameru připojíme k napájení obvykle pomocí konektoru DC jack a k síti konektorem RJ45 zapojeným do routeru. V případě, že kamera umožňuje napájení po síťovém kabelu (PoE) a je k dispozici switch s napájením, můžeme kameru alternativně připojit pouze kabelem LAN do napájeného slotu RJ45.
Poté zjistíme IP adresu kamery standardním postupem, který je česky podrobně popsán např. na tomto odkazu. V případě potřeby lze využít i Advanced IP scanner, což je bezplatný software pro analýzu sítě LAN.
Následně je nutné nastavit kameře pevnou (statickou) IP adresu, tj. IP adresu vázanou na fyzickou adresu (MAC adresu). Pro tento krok je potřeba využít administraci routeru, do něhož je kamera připojena, proto další obrázky jsou vázány na konkrétní router, který byl použit (Zyxel VMG3312-T20A). Z přehledu připojených zařízení a jejich aktuálních IP adres je nutno vybrat tu, která odpovídá kameře:

IP kamera

a následně nastavit statickou IP adresu

IP nastavení

Pro přihlášení ke kameře je nutno do prohlížeče zadat IP adresu kamery, v tomto případě http://10.0.0.27

Přihlášení

a vložit přihlašovací jméno a heslo. Pro nově zapojované kamery HIKVISION je výchozí hodnota obvykle admin/admin nebo admin/123456 (Uživatelské jméno/Heslo) - viz návod ke kameře. Jako prohlížeč lze použít pouze Internet Explorer, pokud chcete měnit texty ve snímku, a je nutné nainstalovat do tohoto prohlížeče nabízený plugin, který je po instalaci v prohlížeči zapotřebí povolit.

Nastavení obrázku

NÁSLEDUJÍCÍ STRÁNKA


Warning: include(footer-a.php): failed to open stream: No such file or directory in /data/www/ok5aw.cz/meteo.ok5aw.cz/cam-ip.php on line 50

Warning: include(): Failed opening 'footer-a.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php-7.1/lib/php') in /data/www/ok5aw.cz/meteo.ok5aw.cz/cam-ip.php on line 50